Skip to main content

Personvernerklæring

Personvern ved bruk av kontaktskjema

Ved bruk av kontaktskjema vil dine opplysninger (navn og epost), samt inntastet tittel og melding bli videresent til oss på epost via en API. Merk at vi kommer til å lagre navn og epost i en av våre private databaser for videre kontakt.

Du vil også få tilsendt en automatisk bekreftelse på at din melding er mottatt fra fintechenigma@gmail.com.

Vi gjør oppmerksom på at en ikke skal oppgi private, eller konfidensielle opplysninger noen sted i kontaktskjemaet.

Dersom du ønsker at vi sletter noen av de opplysningene vi har lagret om deg, vennligst ta kontakt.