Skip to main content

Følg fondet vårt nå direkte fra nettsiden!

· One min read
Nathaniel

Nå kan du endelig følge Fintech Enigma sitt fond direkte her på fintechenigma.no!

Ved bruk av en API fra shareville.no får vi vist fondets utvikling live i en interaktiv graf her på nettstedet vårt!

Du kan også se hvilken akjser vi er investert i og hvor stor prosentandel verdipapiret utgjør av fondet. Eventuelle endringer i eierandeler vil også bli synliggjort, sammen med med en oppdatering fra vår portføljeforvalter📈.