Skip to main content

4 posts tagged with "Nordnet"

View All Tags

· One min read
Sondre Nilsen

Dette blogginlegget er en kort oppdatering på endringene vi i forvaltergruppen har gjort denne høsten i fondet.

Den 11/10/2023 tok vi inn:

  • STOREBRAND
  • FRONTLINE
  • KONGSBERG GRUPPEN
  • HEIMDAL HØYRENTE(rentefond)

og gikk ut av:

  • CRAYON

Den 13.11.23 tok vi inn:

  • Europris
  • Schibsted

Fondet består nå av 9 aksjer og ett rentefond, så 10 investeringer totalt. Justeringene i porteføljen er gjort på bakgrunn av vår investeringsfilosofi, og i høst har vi spesielt lagt vekt på makroøkonomiske forhold og diversifisering/risikoavveining. Det vil komme en dypere analyse av våre endringer og året som har vært i en årsrapport.

Her kan du følge porteføljen vår.

· One min read
Nathaniel

Nå kan du endelig følge Fintech Enigma sitt fond direkte her på fintechenigma.no!

Ved bruk av en API fra shareville.no får vi vist fondets utvikling live i en interaktiv graf her på nettstedet vårt!

Du kan også se hvilken akjser vi er investert i og hvor stor prosentandel verdipapiret utgjør av fondet. Eventuelle endringer i eierandeler vil også bli synliggjort, sammen med med en oppdatering fra vår portføljeforvalter📈.